Energie rapporten, nieuwe stijl

In de afgelopen maanden hebben we, terecht, meerdere vragen ontvangen over het uitblijven van de maandelijks Energierapporten. We waren niet content met de wijze waarop dit technisch was ingericht en het beperkte inzicht wat we hiermee gaven.


We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om de Energierapporten, zoals jullie die van ons gewend zijn, te optimaliseren. Ons doel daarbij was: meer en een beter inzicht in jouw verbruik. Dit is mooie, maar complexe materie. Daardoor heeft het ons helaas meer tijd gekost dan aanvankelijk beoogd, onze excuses hiervoor!


Ondertussen zijn we klaar met de voorbereidingen en zijn de nieuwe energie rapporten als beta voor iedereen beschikbaar. Je moet daarvoor wel toestemming geven om je slimme meter uit te lezen. Meld je hier aan.


3 people like this

Ik doe ook graag mee.

Ik doe graag mee.. Ik ben het bezit van een slimme meter? 

is er al iets bekend wanneer deze "test" gaat starten want het blijft nu toch al een geruime tijd stil?!

Kodjo, ik deed al een poging om me aan te melden via Arjen, maar hij zei dat ik moest wachten tot er een oproep kwam...... Ik zie nu dat je hier al mensen op de lijst zet. Ik doe graag mee met de test.

Ja, heb ik aangegeven. Voor een eerdere dag waar ik iets vergelijkbaars constateerde.

Ik krijg al een tijdje lege energierapporten. Verwarming, tapwater en overige staan alle 3 op nul (op alle dagen). Voorheen (lees ruim een jaar geleden) kreeg ik wel juiste energierapporten. Ik heb stadsverwarming. Heeft dat daar iets mee te maken of wordt er nog steeds aan de rapporten gewerkt?

Inmiddels heb ik een nieuwe gasmeter met de allerlaatste versie van de software. De registratie verloopt nog steeds niet goed. Zie de schermfoto. We hebben vrijdag alleen warm water gebruikt om te douchen. De opwarming van het tapwater is uitgeschakeld. Er is die vrijdag geen gas gebruikt voor het bereiden van eten. Een registratie die er helaas volkomen naast zit.

Ik wil graag weten van Thermosmart wat de status is van de energierapporten. Wat zijn de plannen? Wat is de rol van de testers?


Voorts vind ik de intensiteit waarmee er door Thermosmart gereageerd wordt in dit forum wel erg laag. Zo schiet het zijn doel voorbij.

Beste Peter,


Als je direct geholpen wilt worden kan je beter een mail sturen aan support@thermosmart.nl. Dit forum is vooral bedoeld om van elkaar te leren en te discuseren. 


Dat je gegevens verkeerd geïnterpreteerd worden kan aan twee zaken liggen: Of de meter of de ketel. Sommige meters geven de verkeerde tijd door. Als er uit de OpenTherm data niet blijkt dat gas verbruikt is door de ketel wordt dat gasverbruik als "overig" aangegeven. Als de meter verkeerde tijd doorgeeft is dat bijvoorbeeld het geval. Daarnaast geven sommige ketels onjuiste OpenTherm data. Ook in dat geval wordt je gasverbruik als "Overig" aangemerkt.


Wij kunnen hier niet aan verbeteren.

Hallo Kodjo,


Dank voor je reactie!


Zie mijn opmerking over de gasmeter; daar ligt dus niet het probleem. Zou daar het probleem liggen, dat in jullie opvatting onoplosbaar zou zijn, moet je dagoverzichten niet kunnen genereren.

In het gelinkte artikel wordt gesteld dat de weekoverzichten wel kloppen. Zie de bijlage. Is niet correct.

Conclusie zou dus zijn dat mijn ketel verkeerde OpenTherm waarden doorgeeft. Graag zou ik dan willen weten waar dat op gebaseerd is.


De opmerking over de doelstelling van dit forum begrijp ik niet. Thermosmart poneert een stelling waarop gebruikers reageren. Het lijkt me logisch dat de stellingnemer dan ook, op z'n minst resumerend, meedoet in zo'n discussie. 


Wij hebben ook zowel een Thermosmart als een slimme meter. Zet ons maar op de lijst, we testen graag mee. Ik ben benieuwd. Op het dak liggen ook nog zonnepanelen, zien we ook de teruglevering op de overzichten terugkomen?

Ik doe graag mee.. Ik ben het bezit van een slimme meter? 

Beste mede lezers


De rapporten staan online

Nu nog even bestuderen want ziet er toch

heel anders uit dan bij andere energie rapporten

Mooie en snelle rapporten, leuk gemaakt. 

Valt me alleen op dat de kosten voor mijn gasverbruik is bij jullie (over de periode van 9 t/m 31 maart) bijna 2 x zoveel (in Euro's) is als volgens mijn energieleverancier. Elektriciteit klopt wel, ongeveer. Als we i.p.v. de bedragen het verbruik in Kwh/M3 zouden zien zou nog te checken zijn hoe dat kan.

Login or Signup to post a comment