Energie rapporten, nieuwe stijl

In de afgelopen maanden hebben we, terecht, meerdere vragen ontvangen over het uitblijven van de maandelijks Energierapporten. We waren niet content met de wijze waarop dit technisch was ingericht en het beperkte inzicht wat we hiermee gaven.


We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om de Energierapporten, zoals jullie die van ons gewend zijn, te optimaliseren. Ons doel daarbij was: meer en een beter inzicht in jouw verbruik. Dit is mooie, maar complexe materie. Daardoor heeft het ons helaas meer tijd gekost dan aanvankelijk beoogd, onze excuses hiervoor!


Ondertussen zijn we klaar met de voorbereidingen en zijn de nieuwe energie rapporten als beta voor iedereen beschikbaar. Je moet daarvoor wel toestemming geven om je slimme meter uit te lezen. Meld je hier aan.


3 people like this

Ik kan moeilijk beoordelen wat er wel en wat er niet klopt. Zoals ik al schreef zijn er in het week- en maandoverzicht dagen zonder blauw, terwijl ik zeker weet dat er warm water gebruikt is o.a. voor het douchen. Ik kan hoogstens zeggen dat het aandeel "overig" er in het maand- en weekoverzicht aannemelijker uitziet dan voor de recente aanpassing.

In het dagoverzicht is het tegenovergestelde het geval: 70 tot wel 97% groen. En blauw ontbreekt volledig. Dat klopt helaas voor geen meter :-(

Het dagoverzicht wordt op een andere manier berekend dan de overige overzichten. Het blijkt dat er meters zijn die de tijd verkeerd doorgeven, zie hieronder. Daardoor is het dagoverzicht niet goed. Ik denk dat wij dit niet gaan corrigeren. Zelf heb ik ook een meter uit de lijst hieronder. Mijn dagoverzicht is dus fout, de week, maand en jaaroverzichten kloppen wel. Het "Overige" deel moet altijd het allerkleinste deel zijn, max 5% over een jaar.


De verklaring over de meters:


 

We discovered an issue at Liander that shifts gas data approximately 45 minutes. This means it reports gas data from 45 minutes ago, so your reading at 11:00AM is actually from approximately 10:15AM. This happens only for gas meters that adhere to standard DSMR2.2+. Our contact at Liander told us 25% of all meters at Liander are DSMR2.2+ meters. He told us all these should have this problem, but I think we should verify this. The problem is resolved in all meters that adhere to version DSMR3 and higher. We asked how long before these meters are up for replacement, but this might take a while since there is still an older batch out there.

We are not sure how big this problem is at other grid operators.

Workaround: There might be workaround to this problem. We can identify the meters with the DSMR2.2+ standard from a list of starting characters on the meter number. You can review the list below. I'd recommend checking whether all these meters have this problem before trying anything like this. I suspect not all DSMR2.2+ meters act like this, but I have no real proof for this.


38004

38004

28009

24157

28009

24157

28011

28011

28101

28101

G0015

G0015

48006

48006

48007

48007

58007

58007

68007

68007


Met andere woorden: het is een probleem in de meter zelf.

Beste Kodjo,


Allereerst bedankt voor het uitzoeken.


Ik heb inderdaad een gasmeter met nummer 38004. Deze is geproduceerd en geleverd in 2013. Het was mij bekend dat de weergave van het gasverbruik altijd verschoven werd weergegeven. Ik dacht dat het een uur was; omdat de grafiek het verbruik per uur weergeeft kun je uiteraard daaruit niet zien dat het 45 minuten is.

Ik snap nu ook waarom in de dagweergave de grootse "groene uitschieters" met name aan het begin en het einde van de dag, en bij grotere stijgingen is. Juist dan kan het verbruik niet toegewezen worden en wordt dus verondersteld dat het "overig" betreft.


Als het voor jullie te ingewikkeld is om te achterhalen welke meter wordt gebruikt, kunnen jullie dan een parameter opnemen in de gebruikersgegevens? Dan kan iedereen die zo'n meter heeft een vinkje aanzetten en jullie verschuiven dan het verbruik 45 minuten. Dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Liander zal een meter die verder goed werkt en nog geen 4 jaar oud is echt niet binnenkort vervangen.

Beste Kodjo,


Als ik het goed begrijp is er het volgende aan de hand:

Om de verbruikscategorieën per uur te kunnen bepalen kijken jullie eerst naar het totale verbruik per uur. Vervolgens wordt daar 1) het verbruik voor verwarming en 2) het verbruik voor warm water (volgens OT) vanaf getrokken, de rest is "overig". Door de verschuiving van 45 minuten in het totale verbruik dat door de gasmeter wordt doorgegeven ontstaan forse verschillen in het dagoverzicht: niet alleen worden hele blokken groen weergegeven, ook wordt er regelmatig geen warmwaterverbruik weergegeven omdat het totaalverbruik voor een bepaald uur lager is dan het verbruik voor verwarmen, en er dus niets "overblijft" om toe te wijzen aan warmwater. Daardoor worden de dagoverzichten, buiten jullie schuld, eigenlijk waardeloos.


Vóór de aanpassing werden deze uurtotalen 1:1 gecumuleerd naar de week-, maand- en jaaroverzichten, waardoor ook deze een behoorlijk scheef beeld gaven. 

Sinds de aanpassing worden de week- maand- en jaaroverzichten apart opgebouwd uit de dagtotalen, waardoor vrijwel alle verschillen wegvallen. Het enige dat nog fout gaat is het verbruik na 23.15. Dit wordt weergegeven bij de volgende dag en zal dus nog steeds voor kleine verschillen zorgen. De kans is groot dat daardoor toch de veel "overig" wordt weergegeven.

Het is erg jammer dat de bruikbaarheid van jullie unieke en ingenieuze grafieken teniet wordt gedaan door zoiets onbenulligs als een afwijking van 45 minuten in de doorgifte van gegevens vanuit de gasmeter. Ik zou er daarom voor willen pleiten dat er toch een aanpassing wordt gedaan om dit te kunnen compenseren. Zoals ik in mijn vorige post al schreef: een enkel vinkje in de gebruikersgegevens en een kleine wijziging in de broncode 
zouden voldoende moeten zijn. Dat lijkt mij toch een simpele aanpassing waarmee je tenminste de 25% van de gebruikers die bij Liander zijn aangesloten blij kunt maken!


Bij voorbaat dank.

Groet,

Hans 

De ervaring van Hans komt overeen met mijn metingen. Ik gebruik al jaren een Plugwise smile om de "slimme" meter uit te lezen. Het beschikbaar hebben van de gaswaarde is altijd een uur later (hoeft niet op hele uur) omdat de gasmeter maar 1x per uur wordt uitgelezen. Ooit hiervoor gekozen om de batterij in de gasmeter voor dataoverdracht te sparen. Op forum van Eneco volgend item gevonden https://forum.eneco.nl/storingen-problemen-112/verkeerde-tijd-gasverbruik-slimme-meter-4487.

Probleem niet alleen bij Alliander maar ook bij andere netbeheerders.

Groet Rob

Beste rob, Bij de genoemde meter is het dus 1 uur + 45 minuten. Dat uur is standaard inderdaad, de 45 minuten een software dot in de meter.

Kodjo bedankt voor je snelle reactie. Jullie grafiek komt que tijd overeen met de werkelijkheid. Ik heb donderdag 4 mei de, mijn beschikbare, grafisch meetwaarden genomen en in de bijlage weergegeven. Alleen waar ik mee zit is dat hij het "laatste uur" telkens als overige bestempeld terwijl wij alleen gas verbruiken voor tapwater en verwarming.


Groet

docx

Gisteren, 11 mei, geen weer voor de verwarming maar alleen twee kinderen die onder de douche gaan. Ik zie het echter terug in de categorie "Overig".

Hier speelt de vertraging niet, gezien het tijdstip van de dag.

@Peter Harmsen - Het probleem zal zich juist manifesteren als er geen verbruik is voor de verwarming. De ketel registreert namelijk alleen verbruik voor warm water. Maar de gasmeter registreert in dezelfde periode helemaal niets. Dus is het weergegeven verbruik in die periode 0. In de volgende periode geeft de gasmeter (door de vertraging) het verbruik door van de periode ervoor. Maar volgens de ketel is er in deze periode niets verbruikt. Er valt dus geen cv-verbruik en geen warm water verbruik weg te strepen en dus wordt alles als "overig" weergegeven.

Bedankt Hans! Ik had te veel in mijn hoofd het probleem van de wisseling van de dag.


Overigens lukt het sinds gisterenochtend om nog onduidelijke reden niet meer om de TS met de WiFi te verbinden. Ik zie nu in de rapportage keurig om de vier uur een blokje "Overig" komen omdat het het onderdrukken van het opwarmen van het tapwater is uitgeschakeld.

Hoi! De slimme meter is eind vorige maand eindelijk geïnstalleerd en ik heb op advies van Liander nog gewacht tot de 15e, maar helaas kan ik me nog steeds niet aanmelden (geen slimme meter bekend op het adres). Het ean-codeboek geeft alleen een aansluitnummer, niet de fysieke meternummers. Liander zegt dat alles in orde is en mijn energieleverancier kan de meter wel uitlezen.
Kunnen jullie nakijken wat jullie precies uitlezen / terug krijgen? Evt. wil ik ook wel mijn meternummers doorgeven.

 

Dat kunnen we niet. Als de meter niet voorkomt in het ean-codeboek dan kunnen wij hem niet uitlezen helaas.
Kunnen jullie nakijken wat jullie precies uitlezen / terug krijgen?
EDSN en Liander zeggen dat alles goed staat namelijk ....

 

Net nog een keer geprobeerd, maar helaas ... "Deze meter is niet bekend als een slimme meter bij EDSN."
En dat terwijl de EDSN zegt van wel ... waar-o-waar gaat het mis?

 

@Jaron, heb je de gevonden EAN code vergeleken met de code die op de meter vermeld is?

Login or Signup to post a comment