Als de portal in een andere taal staat weergegeven, dan kun je dit veranderen bij de instellingen van je browser. Als je voor de browser de voorkeursinstelling Engels gekozen hebt, zal de portal ook in het Engels zijn. Om een Nederlandstalige portal te krijgen kun je dus de browsertaal aanpassen naar Nederlands.