Voor een goede datacommunicatie van de ThermoSmart is het belangrijk dat er in je standaardweek minimaal 1 blokje staat geprogrammeerd. Zie hiervoor ook: Programmeren ThermoSmart


Als je regeling van slag is, kan dat komen doordat je een lege standaardweek hebt. Dan ontbreekt er een datacommunicatiecontrolepunt. Als je dan een blokje in je standaardweek programmert en de ThermoSmart daarna even reset door deze stroomloos te maken, is het probleem waarschijnlijk opgelost.