Onderstaande geldt voor OpenTherm ketels!

Na het bereiken van de gewenste temperatuur blijft de statusled soms rood knipperen. Waardoor dat komt leggen we hier uit:

Als het buiten kouder is dan binnen, dan verliest een huis constant warmte naar de omgeving. Als we dat verlies niet compenseren zal je huis afkoelen.
We willen een zo comfortabel mogelijke kamertemperatuur. Comfortabel wil zeggen voldoende hoog en zonder pieken en dalen. 


Zoals gezegd verliest je huis constant warmte aan de omgeving. Als we de kamertemperatuur constant willen houden moeten we het warmteverlies dus continue aanvullen door de cv-ketel te laten branden.
Natuurlijk brandt je cv-ketel niet voluit; hij brandt op een zodanig vermogen dat de toegeleverde warmte in evenwicht is met het warmteverlies van je huis.

De statusled licht dus rood op om je huis op temperatuur te houden, niet om verder te verwarmen.