De statusled op de ThermoSmart kan de volgende signalen geven:Rood gloeien:

  • De led gloeit met korte tussenpozen rood op.
  • De kachel verwarmt nu je huis (brandt dus).
  • Als je een hogere temperatuur instelt (met een smartphone, laptop of op de ThermoSmart zelf), gloeit de led eenmalig rood op.

Rood knipperen:
er is een verschil tussen een rood opgloeiende en een rood knipperende led.

Als deze rood opgloeit (langzaam oplichten en uitdoven), dan wordt er inderdaad warmte gevraagd.

Als de led echter rood knippert is dat alleen een foutmelding. (De ketel gaat in dat geval dus niet aan)

.

Blauw gloeien:
Als je een lagere temperatuur instelt (met een smartphone, laptop of op de ThermoSmart zelf), gloeit de led eenmalig blauw op.

Wit knipperen:
De statusled gaat wit (soms lijkt dit lichtblauw) knipperen als er langer dan 1 minuut geen verbinding mogelijk is tussen de ThermoSmart thuis en de server van ThermoSmart.

Meestal betekent dit dat de wifi-verbinding verbroken is. Dit gebeurt b.v. als je modem uit staat. Zodra je de modem weer aanzet zal de wifi-verbinding zichzelf herstellen. 

Als je het wachtwoord van je modem hebt veranderd, moet je de wifi-verbinding opnieuw instellen. Hoe dat moet vind je hier.

Het kan ook zijn dat je provider een probleem heeft. In dat geval kun je ook niet internetten of je e-mail ophalen.

Heb je niks veranderd aan je wifi-netwerk, je kunt zelf wel internetten en de ThermoSmart is om wat voor reden toch offline? Dan kun je de ThermoSmart het beste even stroomloos maken door hem van de muur te nemen en terug te plaatsen. De wifi-verbinding moet dan vanzelf herstellen.