Bij het maken van de wifi-verbinding van je Thermosmart met je thuisnetwerk komt het wel eens voor dat je thuisnetwerk niet in de lijst met netwerken verschijnt.


  1. De lijst met netwerken wordt enkel opnieuw opgebouwd bij het op spanning brengen van de thermostaat. Als je netwerk niet voorkomt in de lijst heeft het dus geen zin om nogmaals op de scan knop te drukken. Alleen het even stroomloos maken van de thermostaat zorgt voor een nieuwe lijst met netwerken. 
  2. Een andere oplossing is om de pagina te verversen (F5 in Windows, CMD+R op OSX). Je krijgt dan de twee knoppen "Scan for Networks" en "Other network" weer te zien. Kies nu "Other network". Nu kun je de naam van je thuisnetwerk opgeven.
    LET OP: Je moet de netwerknaam precies ingeven, dus met de hoofd- en kleine letters. Kies bij beveiliging voor: WPA/WPA2 Passphrase.
    Nadat je nu op Join klikt zal om het netwerk wachtwoord gevraagd worden.