Als je het display van de ThermoSmart aanraakt, lichten de touchknoppen op.(zie bijlage)


Wat doen de touchknoppen op de ThermoSmart:

i toets (linker toetst)
1x drukken voor de huidige buitentemperatuur
2x drukken om het huidige programma op te vragen

Pauze toets (tweede toets van links)
Hiermee kan de ThermoSmart worden gepauzeerd. Alle handmatige instellingen en het programma gaan hiermee op pauze. Het enige dat de ThermoSmart nog doet is de ingestelde basistemperatuur bewaken.  

Dat de ThermoSmart op pauze staat kun je zien aan het symbool van een huisje met een pijl ernaast op het display.

De pauzestand blijft actief tot deze weer handmatig (op de app/portal/ThermoSmart zelf) wordt opgeheven. Na het opheffen van de pauzestand keert de ThermoSmart automatisch terug naar het dan actuele blok in je agenda.

Pijl omhoog en pijl omlaag
Met deze twee toetsen kan de temperatuur van het huidige tijdsblok worden aangepast. Deze handmatige instelling gaat bij de overgang naar het eerst volgende tijdsblok verloren.

Resetknop
Als je kort op de resetknop drukt laat de ThermoSmart de netwerknaam (SSID) en het IP-adres zien van het netwerk waarmee de ThermoSmart verbonden is.

Langer dan drie seconden op de resetknop drukken zorgt voor een reset van de wifi-verbinding. Je krijgt dan op je display het treurige gezichtje :-( te zien. Alle wifi-instellingen zijn dan weg en je moet dan je ThermoSmart opnieuw met je eigen netwerk verbinden. Zie hiervoor: Opnieuw verbinden met wifi-netwerk