Als de ThermoSmart offline is kun je dat zie aan de statusled op de ThermoSmart. Deze knippert wit als de ThermoSmart offline is.


Knippert de statusled wit,, controleer dan de wifi-verbinding.