Uit jouw gegevens kunnen we een energierapport samenstellen. Daarmee krijg je inzicht in je verbruik. Welke getallen laten we zien en hoe zijn die opgebouwd?


Om grafieken te kunnen genereren hebben we toegang tot je slimme meter gegevens nodig. Die kan je ons hier geven.


Op de portal vind je grafieken van je energie verbruik. Er zijn 4 grafieken:

 • Relatief energie verbruik
 • Relatief gasverbruik
 • Elektriciteitsverbruik en terug geleverde elektriciteit
 • Gas verbruik

De verbruiksdata komen uit je slimme meter. De m3 gas en kWh elektriciteit zetten wij voor je om in euro's. Hiervoor gebruiken we gemiddelde kostprijzen:

 • 0,65 euro/m3 gas
 • 0,21 euro/kWh elektriciteit (zowel voor ingekocht als terug geleverde elektriciteit)

Meer informatie over de energieprijzen vindt je hier: http://www.watkosteenkilowattstroom.nl/.Verbruiksperiode


Je kan met de knoppen een periode kiezen. Met het datumveld kan je een eigen periode ingeven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de grafiek te manipuleren:
Relatief energieverbruik


De bovenste twee grafieken geven het relatieve energieverbruik en gasverbruik weer. In de linker cirkel wordt het totaal aan energiekosten opgedeeld tussen gas en elektriciteit. Heb je zonnepanelen? Dan wordt de terug geleverde elektriciteit in het groen weergegeven in de linke grafiek. 


In de rechter cirkel wordt het gasverbruik opgedeeld naar:

 1. Overig gasverbruik zoals koken.
 2. Gasverbruik voor warm tapwater zoals douchen.
 3. Gasverbruik voor verwarming.

We kunnen de opdeling alleen maken als je een OpenTherm verwarmingssyteem hebt. Voor aan/uit verwarmingssytemen is de opdeling niet mogelijk en wordt het totale gasverbruik aangemerkt als "overig".Bovenstaande grafiek komt uit een OpenTherm systeem Uit een aan/uit systeem komt een grafiek die er zo uit ziet:Gasverbruik


In de eerste staafgrafiek wordt het absolute gasverbruik weergegeven. Net als bij de relatieve weergeven kan het absolute gasverbruik onderverdeeld worden in:

 1. Overig gasverbruik zoals koken.
 2. Gasverbruik voor warm tapwater zoals douchen.
 3. Gasverbruik voor verwarming.In de winter zal het overige gasverbruik een kleiner deel van je verbruik uitmaken dan in de zomer. Gemiddeld is het overig gasverbruik 5% van het gehele gasverbruik per jaar.


Als je geen OpenTherm CV-ketel hebt kunnen we het gasverbruik niet opdelen. Als er een storing is in de OpenTherm data ontvangst, opslag of verwerking kunnen we het verbruik  niet opdelen. Als we de data niet kunnen opdelen (zoals bij aan/uit ketels of door het ontbreken van OpenTherm data) zullen de balken geheel groen worden weergegeven, zie hieronder (4):Hieronder een grafiek van een aan/uit verwarmingssyteem.


Elektriciteitsverbruik


In de onderste staafgrafiek wordt het absolute elektriciteitsverbruik weergegeven. Deze data komt direct uit je slimme meter en is door ons alleen vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per kWh. Bezit je zonnepanelen? Dan wordt de terug geleverde elektriciteit ook getoond in groene balken onder de nul-lijn.
FAQ's:


Wat als ik ga verhuizen? 

Vul in het formulier eerst het adres in van je huidige mandaat. In de daaropvolgende schermen kan je je adres aanpassen.


Hoe beëindig ik mijn mandaat? 

Met het formulier kan je ook je mandaat intrekken. Vul dan eerst het adres in van je huidige mandaat. In de volgende schermen kan je dat mandaat beëindigen.


“Er zijn geen meters bekend aan dit adres. Controleer of u het juiste adres heeft ingevoerd.” Wat betekent dit?

Dit de volgende oorzaken hebben:

 • Het adres is onjuist. Let op dat het huisnummer en de huisnummertoevoeging precies moeten overeenkomen met de informatie die bij de netbeheerders aanwezig is;
 • De aansluiting is inderdaad niet bekend. Dit kan bijvoorbeeld komen door een administratiefout bij de netbeheerder.
 • Zoek in het EAN codeboek de EAN code van je meter op. Controleer de gevonden EAN code met de code die op de meter vermeld is. Als het adres en de EAN code overeenkomen met het EAN codeboek mag de foutmelding niet meer voorkomen.


Hoe lang duurt het voordat ik Energie rapporten krijg?

Nadat je de ODA verklaring getekend hebt duurt het nog een aantal weken voordat het eerste rapport op de portal verschijnt.


Worden de meetdata niet voor andere doeleinden dan energierapporten gebruikt?

Inderdaad, de data wordt nergens anders voor gebruikt. We hebben een algemene privacy verklaring: Privacy verklaring